Do tábora zbývá:

Zajímavosti
Jak vybavit dítě na tábor PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kamil Novák   
Neděle, 15 Květen 2011 19:19

Pokud přihlásíte dítě na tábor, jistě dostanete od organizátora v dostatečném předstihu seznam potřebného vybavení. Seznam se bude délkou i obsahem lišit podle toho na jaký tábor dítě posíláte. Zde přinášíme několik obecných rad k táborovému vybavení dětí.

Seznam základního vybavení dítěte na tábor by vám měl poskytnout každý organizátor tábora v dostatečném předstihu. Seznam bude brát v úvahu program a zaměření tábora. Pokud najdete nějaké nejasnosti, zeptejte se hlavního vedoucího.

Důležité vybavení, které dítě potřebuje bez ohledu na druh tábora: psací potřeby, zápisník, dopisní papíry a obálky se známkami (malým dětem nezapomeňte obálky nadepsat adresou), baterka + náhradní baterie, čepice nebo šátek, kapesní nůž (malý zavírací), holínky, kvalitní pláštěnka.

Nezapomeňte na věci, které nejsou nezbytné, ale dítěti pobyt na táboře zpříjemní: hudební nástroj, knížka, oblíbený plyšák, malý polštářek...

Pro samostatnost dětí je důležité nechat je zabalit věci samostatně. Jistě budou potřebovat vaši pomoc a dohled, ale nechte je, ať si  sami uvědomí co potřebují a kam si věci dávají. Pokud je sbalíte bez jejich přítomnosti, velmi lehce se stane, že neví co s sebou mají a pokud si věc někde zapomenou už ji ani nepoznají.

Množství potřebných věcí je někdy velmi těžké zvážit. Na táborech se můžeme setkat s dětmi, které jsou vybaveny nedostatečně, i s dětmi, které vezou spoustu zbytečností. Na stanových táborech se dají věci odložit pod postel. Zde je jedinou radou využití vlastní zkušenosti. Pokud jich máte nedostatek, poraďte se se zkušenými rodiči nebo se zeptejte hlavního vedoucího.

Není nutné dávat dítěti velké množství hotovosti. Je třeba si uvědomit, že dítě na tábor neposíláme kvůli nakupování. Na řadě táborů k tomu není ani moc příležitostí. Hospodaření s penězi je pro děti podstatná součást výchovy (nejen na táboře).

Cenné věci a nebezpečné věci: dnešní dobou je dáno, že se děti obklopují celou řadu elektroniky, ale jistě jim neuškodí, když si od takových věcí na čas odpočinou. Vyhnete se i riziku možného poškození nebo ztráty. Je přirozené, že se dětem i vám v průběhu tábora zasteskne. Je lépe napsat dopis nebo pohled než použít mobilní telefon. Stává se že mobili ruší program, je tu možné riziko poškození nebo ztráty, a na řadě táborů není přístup k elektřině a vybitý mobil je stejně dítěti k ničemu. Hlavní vedoucí by vám měl sdělit své telefonní číslo a v případě potřeby dítě předat k telefonu, při vážnějších potížích vás telefonicky informovat.

Zásoby jídla a sladkostí dovezené z domu. U dobrého tábora se nemusíte bát že by dítě strádalo hlady nebo žízní. Navíc je škoda, když po několika dnech musí vedoucí likvidovat přebytečné množství jídla. Někdy se vedoucí v prvních dnech diví, že některé děti mnoho nesnědí – dají přednost sladkostem z domova. Při velkém množství se pak můžeme setkat se bolestmi břicha s přidáním žaludečních potíží. Zde platí všeho s mírou.

přejato z www.cesketabory.cz


 
Jak vybrat správný tábor PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kamil Novák   
Úterý, 03 Květen 2011 20:21

Nabídka táborů je neuvěřitelně široká, můžete si vybrat z táborů v budovách, stanových, putovních, dvou-třítýdenních, sportovních, s koňmi, se psi… Jak správně vybrat tábor pro svoje dítě? Zkusíme poradit.

Bezpečnost

Každý provozovatel i hlavní vedoucí tábora musí mít na zřeteli především bezpečnost svěřených dětí a vedoucích. Správný tábor je nahlášený na příslušnou hygienickou stanici, obecní úřad a mít zajištěné dostupné zdravotnické zařízení. Pracovníci tábora, vedoucí i praktikanti jsou řádně proškoleni a dbají na bezpečnost svoji i dětí v průběhu celého tábora. Každý správný tábor má táborový řád, který děti i vedoucí znají a dodržují.

Cena

Nelze poradit, jaká cena tábora je nízká a jaká moc vysoká. Je třeba uvážit nejrůznější kritéria- druh ubytování, program tábora apod., náklady se tak mohou velmi lišit. Je třeba rozlišit komerční tábory, které jsou pořádané za účelem zisku pořadatele a tábory, které pořádají neziskové organizace a skupiny dobrovolníků. Na správném táboře je cena stanovena tak, že děti ani rodiče již nebudou mít v souvislosti s táborem žádné další výdaje.

Důvěryhodnost

Důležité je zajistit si o organizátorovi tábora dostatek informací. Nejlepší je poslat dítě na tábor, který vám doporučí známí na základě vlastních zkušeností, to se ale vždy nepodaří. Důležité je mít možnost se na vše vyptat hlavního vedoucího, pokud je vše v pořádku, jistě vám poskytne všechny požadované informace. Důležitým znakem důvěryhodnosti je ochota.

Hygiena

Správný tábor je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti nahlášen na hygienickou stanici (pokud je na něm více než 30 účastníků). Bez obav se na to zeptejte hlavního vedoucího.

Informovanost

Dobrá komunikace mezi vámi a organizátorem tábora je vždy základem oboustranné spokojenosti.Především musíte mít jasno o ceně tábora, o případných stornopoplatcích. Před začátkem tábora byste měli být vybaveni dostatkem informací - o odjezdu a příjezdu, adresa tábora, telefonním čísle na hlavního vedoucího, případně zdravotníka, seznamu vybavení, nejlépe v písemné podobě. Komunikace musí být vzájemná, je důležité poskytnout hl. vedoucímu nebo zdravotníkovi pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. Je znakem zodpovědnosti vedoucího tyto informace požadovat.

Kvalifikace

V žádném právním předpise není v současné době zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí ani další pracovníky tábora absolvovat jakékoli školení (výjimkou je zdravotník). Záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici nebo pracuje s dětmi celoročně, je pravděpodobné, že se vedoucími stali ti, kdo na tábory této organizace jezdili nejprve jako děti nebo s dětmi celoročně pracují. Takoví vedoucí budou mít dostatek zkušeností, které si trvale rozšiřují a prohlubují. Pozitivem pro tábor jsou pracovníci s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi.

Program

Program správného tábora  by měl být co nejvíce různorodý a měl by dětem dávat prostor pro seberealizaci, měl by v dětech rozvíjet dobré vlastnosti. Programem se prolíná celotáborová hra, jejíž motivace většinou ovlivňuje veškeré táborové dění.

Rozvoj

Na tábor neposíláte dítě ani za trest, ani přečkat část prázdnin. Správný tábor umožní dítěti rozvíjet jeho osobnost a kromě hezkých zážitků z programu by mu měl přinést také nové zkušenosti a znalosti. Na správném táboře se dítě naučí samostatnosti a je schopné řadu problémů řešit bez rodičů – tím získává také tolik potřebnou sebedůvěru a chuť se o problémech bavit a vyjadřovat svoje názory (tyto vlastnosti využije jak v běžném životě, tak ve škole).

Stravování

Strava 5x denně a neomezený pitný režim jsou samozřejmostí každého správného tábora. Kuchyně i uskladnění zásob potravin musí odpovídat hygienickým předpisům. Jídelníček musí být dostatečně pestrý.

Zdravotní zajištění

Stejně jako na bezpečnost dětí i vedoucích, dbá hlavní vedoucí i na zdraví všech účastníků tábora. Na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník, který se účastní táborového programu a je vždy připraven pomoci. Zdravotník je profesionál nebo musí projít příslušným školením, opravňující k výkonu funkce zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Vaší povinností je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, dále od vás vyžaduje léky, pokud je dítě užívá pravidelně a další skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte. Po skončení tábora vám poskytne kompletní informace o  případných zdravotních komplikacích, důležité jsou informace týkající se výskytu klíšťat u vašeho dítěte.

Čerpáno z webu České tábory.

Aktualizováno Úterý, 03 Květen 2011 20:39
 
Úzkokolejka PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kamil Novák   
Sobota, 05 Březen 2011 21:45

Děti, rodiče, babičky, dědečkové, ... Jeli jste někdy parním vlakem, viděli jste někdy parní lokomotivou? Nedaleko tábořiště, krásnou krajinou České Kanady prochází úzkorozchodná trať z Jindřichova Hradce. V průběhu tábora plánujeme i výlet parním vláčkem. Zvláště pro děti je jízda vláčkem romantickým zážitkem. Vlak projíždí kopcovitou krajinou s množstvím lesů, vodních toků a rybníků a cesta vláčkem se tak stává pohádkovým výletem.

Trať byla otevřená 1. 11. 1897. Dnes je unikátní technickou památkou, která dokumentuje vývoj železniční dopravy v ČR. Svézt se je možné ve vagónech z roku 1899, které táhne motorová lokomotiva z let 1954 - 1958, nebo ve čtyřech historických vozech, které jsou zapojeny za parní lokomotivou z roku 1907. Jízda trvá 1,5 - 1,75 h a je určena převážně k osobní a rekreační dopravě.

Vláček má dvě úzkorozchodné tratě, Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň. První měří 33 km a druhá má 46 km. Dráhu provozuje Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., která je prvním soukromým provozovatelem veřejné železniční dopravy v Čechách. Rozchod tratě je 760 mm a na trase je celkem 30 stanic a zastávek. Nejvyšší povolená rychlost na tratích je 50 km/h. Ve všech vlacích je povolena přeprava kol, většina zastávek je na znamení a jízdenky se vydávají ve vlaku. Ve vlaku je zařazen i bufetový vůz. Tak hurá na výlet!

 

Aktualizováno Sobota, 05 Březen 2011 22:39
 
Dítě a tábor - proč jet na tábor? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kamil Novák   
Pondělí, 28 Únor 2011 20:42

Tábor jako součást prázdnin

Na celé prázdniny se těžko hledá pro děti vhodný program, kamarádi jsou většinou pryč, rodiče v zaměstnání atd. U dětí to může být problém, protože vyhledávají společnost a záleží na složení vrstevníků, jak budou trávit volný čas.

Tábor jako část života

Tábor je nezapomenutelná prázdninová klasika, která k dětství patří a kdo nezažil správný tábor, své dětství ochuzuje. Tábor je svět sám pro sebe. Tábor je o romantice, o soužití s přírodou, o změně, o dobrodružství,  jde o přátelství, o poznávání druhých, o pomoc, je o emocích, o radosti i smutku, o adrenalinu, o toleranci, o zábavě, o odpočinku i bolavých nohách a pár škrábancích,  o disciplíně, o práci, o něčem, co je jen jednou. Děti si na táboře mnohdy najdou kamarády na několik let nebo celý život a rády se i z tohoto důvodu na stejný tábor vrací.

Tábor výchovou pro život

Táborový program rozvíjí dítě po stránce fyzické, psychické a praktické. "Mnohé děti jsou poprvé bez rodičů a když zjistí, že mohou věci řešit sami, pomáhá jim to i ve škole. Získávají odvahu mluvit o svých problémech, pocitech, učí se lépe prosazovat. Rodiče často zjistí, že jejich děti mají kapacity, o kterých ani netušili“, (podle Márii Takáčové z Centra výchovné a psychologické prevence).

Tábor a získávání vědomostí

V rámci mnoha her se děti dozvídají poznatky například z oblastí zeměpisu, přírodopisu, dějepisu apod. Učí se praktickým věcem, dovednostem a návykům.

Tábor učí samostatnosti

Odloučení od rodičů může být pro někoho zpočátku smutné, ale pro děti je tato skutečnost nezbytná. Děti se musí učit být samostatné a tábor je pro to jedinečná příležitost.

Tábor a finance

Skutečnou finanční cenu táborů musíte reálně brát trochu jinak. Je třeba si uvědomit, že v době tábora dítě není doma a tedy je potřeba odečíst náklady, které s ním doma máte. Jsou pak peníze vynaložené za tábor, vzhledem k všestrannému vývojovému přínosu pro dítě velké?

 

Aktualizováno Úterý, 01 Březen 2011 07:53
 
Hrajme si! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kamil Novák   
Pátek, 25 Únor 2011 21:17

Nálada člověka se pohybuje mezi lidskou radostí a lidským smutkem. Daleko rychleji reagujeme na podněty okolo sebe pochybnostmi, úzkostí a smutkem a jen daleko vzácněji radostí.

Úzkost a strach nás chrání před případným nebezpečím. Touto nepříjemnou vlastností naší nervové soustavy vzniká stálé ohrožení negativní emoční bilancí.

O lidskou radost a pohodu je zapotřebí neustále bojovat, nepřijde sama, získáme ji vlastním soustředěným úsilím a činností!

Aktivní léto, prázdniny a kolektivní táboření jsou jedinečnou příležitostí k tomu, jak zažít a pochytat do sebe co nejvíce radosti a zážitků.

Pro člověka je nejlevnějším způsobem platit za svou radost vlastní námahou, únavou a úsilím. Únavu sice nemůžeme zařadit mezi emoce příjemné, ale je to ta nejschůdnější cesta k lidské aktivitě a k radosti.

Při pasivním odpočívání nevyvíjíme žádné úsilí (televize, kino, divadlo, četba, ale i ležení na slunci či prosté koupání). Za čas zjistíme, že tyto činnosti mohou vést k nudě a pasivitě.

Nejvyšší formou aktivního odpočinku zajišťující radost je hra a pohyb, například 15 dnů strávených na letním dětském táboře!!

Aktualizováno Pondělí, 28 Únor 2011 21:30
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Anketa

Online

Právě připojeni - hostů: 11 

Partneři

tisproma
tisproma

NOBEL SYSTEM - e-shopy, webové stránky, internetový marketing, IT poradenství a školení